On 3 februari, 2012 by admin

Vi skall i all verksamhet sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö genom att:

– arbeta för att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats.
– alltid använda erforderlig skyddsutrustning och hjälpmedel.
– bedriva förebyggande hälsovård och hälsokontroll.
– påbörja rehabilitering inom 30 dagars sjukskrivning vid skada.
– kontinuerligt följa upp sjukfrånvaro.
– integrera arbetsmiljöfrågor i vårt verksamhetssystem.

Comments are closed.