Vi är sedan 100 år ett ledande VVS-bolag med fokus på Stockholmsregionen. Vi erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll av VVS-anläggningar – alltid med kundens bästa för ögonen.

Med bred kompetens och rätt kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet och hög leveransprecision fullföljer vi våra uppdrag efter dina önskemål. Vår målsättning är inte att bli störst – utan att vara rätt samarbetspartner för dig.

Carl Hanssons historia

1912 registrerade fabrikör Carl Hansson aktiebolaget med samma namn. Som värmeledningsentreprenör drog Carl Hansson igång verksamheten på Torsgatan 21 och 1914 fick man rättigheter för gas, vatten och avlopp i Stockholm Stad. Företaget flyttade till Luntmakargatan vidare till Wollmar Yxkullsgatan på Södermalm och därefter till den nuvarande adressen på Liljeholmen.

Många färgstarka personer och verkliga trotjänare har satt sin prägel på företaget och fört yrkeskunskap och tradition vidare. Under årens lopp har ett antal rörföretag tillförts Carl Hanssons, varav det äldsta är Gas, Vatten och Värme med anor från 1800-talet.

 

Läs mer >>

Energivärden:

Carl Hanssons ingår i koncernen AB Energivärden tillsammans med Industri AB Ventilator, Carls Elektriska AB, Styrvärden Q AB och Vento AB.

Tillsammans erbjuder vi ett heltäckande upplägg för framtagande och installation av klimatlösningar i de flesta kategorier av fastigheter.