On 8 februari, 2012 by admin

Vårt arbete följer en tydlig linje som innefattas i verksamhetssystemet. Arbetet följer en given process med startmöte, arbetsberedning, egenkontroll, slutmöte med mera där aktiviteterna stöds av tydlig information och dokumentation. Verksamhetssystemet revideras och uppdateras kontinuerligt i samarbete med alla berörda parter.

På tjänstemannasidan har vi satsat på en resursstark organisation som kan svara upp mot kundernas krav. Vi har egna tekniker och projekteringsledare som stöttar våra projektledare och montörer och som deltar i projekteringen vid totalentreprenader.

Comments are closed.