On 3 februari, 2012 by admin

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens vad gäller projekteringsledning. Vår teknikavdelning har stor vana att hantera komplexa frågor som ofta dyker upp i samband med projektering av projekt. I många fall kommer vi in i ett tidigt skede och arbetar tillsammans med beställaren i utformningen av den tekniska lösningen.

Comments are closed.